شستی روکار اوتیس استیل خشدار شیفر آلمان دو متری نمراتور ریزشی (نورپردازی طرح جدید)

شستی روکار اوتیس استیل خشدار شیفر آلمان دو متری نمراتور ریزشی (نورپردازی طرح جدید)